Integritet

Integritet, ærlighet og gjensidig tillit er særdeles viktig for oss i alt vi gjør. Vi ønsker at Norsk Industrisikkerhet skal holde en høy etisk standard og stolt kunne stå ved alt vi gjør.

Vi ser det som en selvfølge å ha langsiktige og gode relasjoner til både kunder, leverandører og andre interessenter. Vi tror dette skaper trygghet hos partene, trygghet i markedet og trygghet for våre og dine ansatte. Etter vår erfaring er dette er med på å skape en god sikkerhetskultur.