Traumedag 31. oktober 2017

NISIK kjører kursdag 31. oktober 2017 med fokus på traumebehandling. Målgruppen er de med utvidet sanitets-utdanning, eller tilsvarende oppgaver i bedriftens beredskap.

Målet med denne dagen er å gi deltagerne øvelse i å behandle traumer, mest mulig opp mot reelle skader i industrien og ellers i samfunnet.

Traumer kan være:
• Alvorlig kuttskade/amputasjon
• Alvorlig brannskade
• Livstruende klemskade
• Fallskade (multitraume)
• (Vi kan legge inn andre tilpasset bedriftens virksomhet)

Hver post, som tar ca 50 min, ledes av instruktør med tilknytting til ambulansetjenesten, og fokus blir tilnærming til pasient, behandling, samt klargjøring for avlevering videre.

Vi har med rutinerte markører, og meget flinke sminkører.

Dagen starter med en rask repetisjon av undersøkelsesmetodikk. Dette for å skape trygghet hos deltagere.

Antall deltagere er satt til min. 9, max 16 stk.

Vi disponerer moderne lokaler, og det blir servert varmrett til lunsj.

Kontakt oss for mer informasjon, påmelding eller pris.