Utdanning

For å kunne forebygge og håndtere trusler og skader på liv, materielle verdier og miljø er det avgjørende med faglig relevant og praktisk utdanning. Våre instruktører har lang erfaring med å utdanne beredskapspersonell og på våre evalueringer scorer vi svært bra på faglig tyngde, relevans og formidlingsevne. Vi tror dette skyldes en særegen kombinasjon av pedagogisk og sikkerhetsfaglig erfaring våre instruktører kan vise til.

Vi har en bred sikkerhetsfaglig kompetanse og fleksible. Derfor kan vi skreddersy kurs ut fra ditt særskilte behov.

Blant våre kurs finner du:

· Utdanning og øving av industrivern etter retningslinjer fra Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO).

· Ulike kurs innen håndtering av brennbare gasser.

· Brannvern ved utførelse av varme arbeider. Ordningen administreres av Norsk brannvernforening.

· Opplæring i bruk av hjertestarter (defibrillator).

· Ulike sanitetskurs.

· Tilpassede kurs for spesielle behov.

Se gjennom kurskalenderen for kommende kurs eller ta kontakt oss så setter vi opp kurs etter ditt behov.