Rådgivning

Norsk Industrisikkerhet AS bistår med proaktiv rådgivning innen sikkerhetsmessige utfordringer. Dette kan være veiledning for industrivern, risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), materiellbehov, håndtering av brennbare gasser, gjennomføring av øvelser og annen sikkerhetsfaglig rådgiving for alle nivåer hos våre kunder. Vi kan også påta oss brannvernlederrollen.

Vi vet at det kan være vanskelig å få oversikt over hvilke lover og forskrifter som gjelder for din bedrift. Vi hjelper deg gjennom dette og utreder hva som må til for å oppfylle gjeldende krav slik at driften blir forsvarlig innenfor gitte rammer.

Vi skal være løsningsorienterte og holde det så enkelt som mulig. Vår rådgivning skal være relevant for akkurat dine utfordringer og skal alltid ha en høy grad av integritet.