Leverandører

Våre hovedleverandører er:

  • MSA Nordic – brannberedskapsutstyr og et bredt utvalg av annet materiell
  • Snøgg – førstehjelps-, akuttmedisinsk og medisinsk forbruksmateriell
  • Trelleborg – kjemikaliebeskyttelse, saneringsutstyr, dykkerutstyr og mye mer
  • GMC Produkt – håndslukkere, slangemateriell, armatur, strålerør og annet brannberedskapsmateriell
  • Braco AS – tyngre brannvernsmateriell