Norsk Industrisikkerhet AS er totalleverandør innen industrivern. Vi kan vise til solide referanser (referanseliste) og våre instruktører har alle over 20 års erfaring hver fra beredskapsarbeid og utdanning.

Vi tar deg gjennom hele prosessen med å planlegge, utdanne og drifte et kostnadseffektivt industrivern innenfor rammene for din virksomhets drift og gjeldende forskrifter. Våre løsninger er kundetilpasset og vi kan kjøre kurs on-site. Kursene kjøres etter retningslinjer fra NSO. Vi leverer også materiell, konsulentbistand og gjennomfører risiko- og sårbarhetsanalyse.

Ta kontakt gjennom vårt kontaktskjema, send en mail til post@nisik.no eller ring Tore Hadland på tlf. 915 10 223 for en uforpliktende samtale om løsninger for industrivernpliktige bedrifter.

Forside »