Brannsikring av Stavanger sentrum

Norsk Industrisikkerhet AS samarbeider med Stavanger kommune, brannvesenet og byantikvaren om brannsikring av trebebyggelsen i sentrum. Oppdraget er gitt av Stavanger kommune.

Stavanger sentrum har en av Nord-Europas største trehusbebyggelser. Sikring av denne byr på spesielle utfordringer. Mange hensyn må tas med i betraktningen. For oss er dette en god mulighet til å anvende kompetansen vår på en ny måte da dette området består av flere spesielle objekter. I Norge har vi en stor kulturarv stående i trebebyggelse, så dette er erfaringer som er aktuelle mange steder i landet.

Stavanger Aftenblad: – Husene må tas vare på

(vi gjør oppmerksom på at prosjektet ble satt i gang før vinterens branner i Stavanger sentrum og kan ikke sees i sammenheng med disse)